9 oct. 2013 | By: Violeta Sandor

Atârnam de privirea ta aripi de înger


"Când iubești, descoperi în tine o nebănuită bogăție de tandrețși duioșie și nici nu-ți vine să crezi că ești în stare de o astfel de dragoste."
(A. P. Cehov)

 Într-o noapte oarecare, în odaia noastră, în timp ce atârnam de privirea ta aripi de înger, am hotărât că e timpul să construiesc o lume a noastră.
O lume în care cerul să nu fie mânios şi mii de flori să ningă peste noi arome violete. O lume în care liniştea să-şi dilate clipele făcând timpul să stea cuminte peste inimile noastre şi din când în când spânzuraţi de câte un zâmbet veşnicia să respire prin noi.
Când şoaptele gândului îşi făcură culcuş între palmele ce-mi cuprindeau obrajii şi contemplam spectacolul de linişti, sărutul tău cald m-a coborât într-un gând obişnuit.
..................Clar de lună visătoare într-o noapte oarecare.............